Konkordatolu işyerlerinde işçi alacaklarına yeni düzenleme

Konkordato ilan edilen işyerlerinde patronların ödeme zahmetine düşmesi halinde personel alacakları için Fiyat Garanti Fonu’ndan yapılacak ödemelere ait yönetmelikte düzenlemeler yapıldı.

Türkiye İş Kurumu’nun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Fiyat Garanti Fonu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ait yönetmeliğine nazaran, ödeme zahmetine düşen patronların işyerlerinde çalışan emekçilerin, Fiyat Garanti Fonu’nda yaralanabilmesi için öngörülen “son bir yıl içinde birebir işyerinde çalışmış olması” kuralı, “son bir yıl içinde birebir işyerinde işsizlik sigortası kanunu kapsamında en az bir gün mühletle çalışmış olması” biçiminde değiştirildi.

Lakin, ödeme zahmetinin belirlendiği davalar ile fiyat alacağının tespit edildiği davalarda, davanın açıldığı tarih ile karar tarihi ortasında geçen mühletler son bir yıllık mühletin hesabında dikkate alınmayacak.

Fiyat Garanti Fonu’ndan bir defa yararlanılacak

Yeni düzenlemeye nazaran, birebir patronla olan iş bağlantılarında aciz vesikası kararındaki haciz tutanağına dayanılarak Fiyat Garanti Fonu’ndan bir sefer yararlanılabilecek.

Türkiye İş Kurumu tarafından formatı belirlenen Personel Alacak Dokümanı’nda, patronun ödeme zahmetine düştüğü tarihten evvelki fiyat alacaklarına ait ve net fiyatın bildirilmesi temel olacak.

Fiyat alacağının tespitinde patrona ulaşılamaması halinde, fiyat alacağını devir ve ölçü prestijiyle belirten mutlaklaşmış mahkeme kararı yahut icra müdürlüğünce düzenlenmiş ödeme buyruğu, müracaat sahiplerince Türkiye İş Kurumu’na ibraz edildiği takdirde Emekçi Alacak Evrakı yerine geçecek.

Ödemeler faizi ile patrondan tahsil edilecek

Ödeme zahmetine temel karar yahut dokümanın katılaşmış mahkeme kararı ile feshi ya da iptali halinde yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte patrondan tahsil edilecek. Personel yahut patronun kasıt yahut kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla yahut yersiz ödemeler ise yasal faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecek.

Konkordato talebinin iflas kararıyla sonuçlandığı durumlarda iflas kararının verildiği tarih, ödeme zahmeti tarihi olarak temel alınacak ve birebir şahsa konkordato kesin mühlet kararı ile iflas kararına istinaden toplamda en fazla 90 günlük ödeme yapılacak. Konkordato projesinin mahkemece tasdik edilmesi halinde Fiyat Garanti Fonu kapsamında ödeme yapılmayacak.

Yönetmeliğe eklenen süreksiz unsura nazaran, bugün prestijiyle Türkiye İş Kurumu’nun vilayet ve ilçelerde şurası ünitelerine yapılan müracaatlarda, patron hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda mahkemece verilen süreksiz mühlet kararı da ödemelerde temel alınacak.

Yorum yapın