Resmi Gazete’de bugün (30 Eylül 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 84)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV Malatya-2-Kömürhan Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4513)
–– Kağızman İlçesi Doğal Gaz Boru Sınırı Projesinin Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Kars İli, Selim ve Kağızman İlçeleri Hudutları İçerisinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4514)
–– Giresun İli, Dereli İlçesi, Akkaya Köyü ile Tirebolu İlçesi, Sekü Köyünde Bulunan Kimi Taşınmazların, 22/8/2020 Tarihinde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afetleri Sonucunda Konut Yapılmasına Elverişli Alanı Olmayan Hak Sahipleri İçin Yeni Yerleşim Alanı Gereksiniminin Karşılanması Gayesiyle Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4515)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Vazife Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4516)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Paha Vergisi Oranlarının Tespitine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4518)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Tahlil Ünitesi (FIAU) Ortasında Karapara Aklama, Temaslı Öncül Cürümler ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4519)
–– Gümüşhane İli, Merkez İlçe, Yenimahalle ve İnönü Mahalleleri Hudutları İçerisinde Yer Alan Kimi Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 4520)
–– Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi Sonları İçerisinde Yer Alan Kimi Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 4521)
–– Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kemerkaya Köyünde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4522)
–– Sivas İli, Altınyayla, Hafik ve Zara İlçelerinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4523)
–– Iğdır İli, Tuzluca İlçesinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4524)
–– Manisa İli, Köprübaşı İlçesi, Yardere Mahallesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4525)
–– Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Dodurga Beldesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4526)
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4527, 4528)

ATAMA KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyetine İlişkin Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Şoför Adayları ve Şoförlerde Aranacak Sıhhat Kuralları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fiyat Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

–– Türkiye Judo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

BİLDİRİLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148)
–– 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Unsurunun Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Bildirinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bildirim
–– Bağ-Kur Sigortalılarının Hak ve Yükümlülükleriyle İlgili Uygulama Bildirisi Seri No:1’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bildirim
–– Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama Süreçleri Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim
–– İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin Patronlarca Toplumsal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine Ait Yol ve Asıllar Hakkında Bildirinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bildiri
–– Kamu Vazifelilerinin Tahsis Yardımlarına Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim
–– Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Bildirisinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bildiri

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2021 Tarihli ve 2020/15967 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2015/12115 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Yorum yapın